"นานาสาระจากห้องสมุด"
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 45 ครั้ง
“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีการประพันธ์ลักษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เรื่องราวของนวนิยายถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น  ....
พายุฤดูร้อน
พายุฤดูร้อน
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 19 ครั้ง
พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) เป็นพายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยทั่วไป พายุนี้มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณนี้ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้น มีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้ว เมื่อกระทบอากาศเย็น ก็ทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่ก่อตัวขึ้นก็จะก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่า -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th