The Prachakorn

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center –MMC)


นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

19 ธันวาคม 2561
318ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center –MMC) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาคเป็นประจำทุก 2 ปี โดยการจัดประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข และร่วมกันหารือในการนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต สิทธิและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ทำงานด้านการย้ายถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก การประชุมได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ/ศึกษาด้านการย้ายถิ่นและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดประชุมครั้งนี้

มีการนำเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าจำนวน 36 บทความ การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก 13 องค์กรภาคีเครือข่ายการย้ายถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/


Tags :

CONTRIBUTOR
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
ชื่อเล่น กะเหรี่ยง และ คาเรน ปัจจุบันคิดว่าตัวเอง เป็นนักวิจัยที่สนใจทำงานในกลุ่มประชากรเฉพาะที่เข้าถึงยาก เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ยังคงเล่นมาตั้งแต่สมัยประถมมาจนถึงปัจจุบัน และก็ยังเป็นนักท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน แต่โดยรวมคิดว่าน่าจะหนักไปทางนักท่องเที่ยวซะมากกว่า เพราะหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ ก็มักค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ที่ยังไม่เคยไป แล้วก็คอยส่องหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก ชอบวางแผนการเดินทางตลอดเวลา เพราะคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังแข็งแรงยังพร้อมที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ และคิดอยู่เสมอว่าก่อนที่ร่างกายจะเดินทางไปไม่ไหว ดังนั้นจึงขอออกไปท่องโลกกว้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะทำได้ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะคิดว่าเราเกิดมาเพียงครั้งเดียว เมื่อการท่องเที่ยวทำให้เรามีความสุข เราก็ขอทำต่อไปในแบบของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร (YOLO : You only live one )


Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th