The Prachakorn

“การทำสวน” อาจเป็นงานอดิเรกที่ช่วยทำให้คุณมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี


ศุทธิดา ชวนวัน

28 ตุลาคม 2562
231คนร้อยปีในหลากหลายประเทศในโลก ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่คาดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้มีอายุยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปี นั่นคือ การมีอาชีพหรืองานอดิเรกเป็นการทำสวน หรือปลูกต้นไม้ ลักษณะการทำงานดังกล่าว ทำให้ศตวรรษิกชนคนร้อยปีมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน ได้รับอากาศบริสุทธิ์เพราะต้องทำงานกลางแจ้ง และเป็นงานอดิเรกที่ทำได้ง่าย ส่งผลต่อการมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีความเครียด และมีอายุยืนยาว นอกจากนี้แล้วมีงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียที่ทำการติดตามผู้สูงอายุชายและหญิงที่ทำสวนอยู่เป็นประจำ และยืนยันว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำสวนถึงร้อยละ 36 

การทำสวน หรือปลูกพืชผักสวนครัว เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่เราทำได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสูงวัยอย่างมีพลัง 

ที่มา: https://www.bbc.com/worklife/article/20181210-gardening-could-be-the-hobby-that-helps-you-live-to-100

 
ภาพโดย: ศุทธิดา ชวนวัน
 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th