The Prachakorn

รางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2562


วรชัย ทองไทย

07 มกราคม 2563
242พิธีมอบรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 29 ได้จัดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงละคอนแซนเดอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเช่นเคย สำหรับหัวข้อเรื่องในปีนี้คือ นิสัย

นอกจากการประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลอีกโนเบล จำนวน 10 รางวัลแล้ว ยังมีการแสดงและพิธีกรรมต่างๆ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ ปาฐกถาต้อนรับ ปาฐกถา 24/7 การปาเครื่องบินกระดาษ อุปรากรสั้นเรื่องตัวสร้างนิสัย พิธีต้อนรับผู้เคยรับรางวัลอีกโนเบล และปาฐกถาลาก่อน

รางวัลอีกโนเบลประจำปีนี้ ได้แก่

  • สาขาแพทย์ศาสตร์ มอบให้นักวิจัยชาวอิตาลี (Silvano Gallus) ที่ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อจะบอกว่า พิซซ่าอาจป้องกันการเจ็บป่วยและมรณะได้ ถ้าเป็นพิซซ่าที่ทำและบริโภคในประเทศอิตาลี

Silvano Gallus ผู้รับรางวัลอีกโนเบล สาขาแพทย์ศาสตร์
ที่มา: https://assets.nst.com.my/images/articles/USA-IGNOBEL_11309_1568335712.jpg

  • สาขาแพทย์ศาสตร์ศึกษา มอบให้นักวิจัยสหรัฐฯ 2 คน (Karen Pryor กับ Theresa McKeon) ที่ได้ใช้เทคนิคง่ายๆ ของการฝึกสัตว์ที่เรียกว่า “clicker training” เพื่อสอนสัญญแพทย์ให้เรียนรู้วิธีการผ่าตัดกระดูกและข้อ (orthopedic)
  • สาขาชีววิทยา มอบให้นักวิจัยชาวสิงค์โปร์ จีน เยอรมัน ออสเตรเลีย โปแลนด์ และอเมริกัน 6 คน (Ling-Jun Kong, Herbert Crepaz, Agnieszka Gorecka, Aleksandra Urbanek, Rainer Dumke และ Tomasz Paterek) ที่ร่วมกันค้นพบว่า แมลงสาบแม่เหล็ก (magnetized cockroachep: แมลงสาบที่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก) ที่ตายแล้วจะประพฤติตัวแตกต่างจากแมลงสาบแม่เหล็กที่ยังมีชีวิตอยู่
  • สาขากายวิภาคศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฝรั่งเศส 2 คน (Roger Mieusset กับ Bourras Bengoudifa) ที่ช่วยกันวัดความไม่สมดุลของอุณหภูมิของถุงอัณฑะของบุรุษไปรษณีย์ที่เปลือยและที่ใส่เสื้อผ้าในประเทศฝรั่งเศส
  • สาขาเคมี มอบให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่น 5 คน (Shigeru Watanabe, Mineko Ohnishi, Kaori Imai, Eiji Kawano และ Seiji Igarashi) ที่ช่วยกันคาดประมาณปริมาณการผลิตน้ำลายของเด็กอายุ 5 ขวบ
  • สาขาวิศวกรรม มอบให้นักวิจัยชาวอิหร่าน (Iman Farahbakhsh) ที่ประดิษฐ์เครื่องเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็กทารก
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้นักวิจัยชาวตุรกี เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน 3 คน (Habip Gedik, Timothy A. Voss และ Andreas Voss) ที่ช่วยกันทดสอบว่า ธนบัตรของประเทศใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียอันตราย
  • สาขาสันติภาพ มอบให้นักวิจัยชาวสหราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ และอเมริกัน 7 คน (Ghada A. bin Saif, Alexandru Papoiu, Liliana Banari, Francis McGlone, Shawn G. Kwatra, Yiong-Huak Chan และ Gil Yosipovitch) ที่ร่วมกันวัดค่าความหรรษาของการเกาที่คัน
  • สาขาจิตวิทยา มอบให้นักวิจัยชาวเยอรมัน (Fritz Strack) ที่ได้ค้นพบว่า การคาบปากกาจะทำให้ผู้คาบยิ้มได้ อันจะส่งผลให้เขามีความสุขมากขึ้น และต่อมากลับพบว่า ข้อค้นพบข้างต้นไม่เป็นความจริง
  • สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร 7 คน (Patricia Yang, Alexander Lee, Miles Chan, Alynn Martin, Ashley Edwards, Scott Carver และ David Hu) ที่ร่วมกันศึกษาว่า ตัววอมแบท (wombat) ทำให้มูตรออกมาเป็นก้อนลูกเต๋าได้อย่างไร และทำไม

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่เรียกเสียงหัวเราะก่อน แล้วจึงได้คิด


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th