The Prachakorn

HAPPY FAMILY TALK


กัญญาพัชร สุทธิเกษม

01 กันยายน 2563
140เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงาน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม HAPPY FAMILY TALK โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live: HAPPY FAMILY PROJECT การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ 1) คุณณัฐยา บุญภักดี 2) รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย 3) คุณภูวนาท คุนผลิน 4) ศาสตราจารย์ ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ 5) คุณปราณี งอกงาม 6) คุณอลิสรา ศิวยาธร 7) คุณพงศ์ปณต ดีคง และ 8) รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต โดยมี คุณศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมให้เห็นถึงการจัดการของครอบครัวต่อสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ผ่านมุมมองและความคิดเห็นของผู้แทนครอบครัว ภาคธุรกิจ นักวิชาการ องค์กรอิสระ และวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อเรื่องว่า “ครอบครัวมีสุข คนทำงานมั่นคง องค์กรมั่งคั่ง สู้วิกฤตโควิด-19”

วิทยากรทุกท่านมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ในช่วงที่ครอบครัวคนทำงานองค์กรต้องเผชิญปัญหาโควิด-19 สมาชิกจะต้องสื่อสารกันและดูแลเอาใจใส่กันและกันทั้งสุขภาพกายและใจโดยจะต้องมี สติ และการตระหนักรู้ ถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ จากนั้น ต้องร่วมกันหาทางออก โดยการปรับตัวและยืดหยุ่น ในระดับองค์กรก็ต้องมีการสื่อสารกัน มีความเข้าอกเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจ ประเด็นที่อาจจะต้องขบคิดเพิ่มเติม คือ ความเหลื่อมล้ำ.ของครอบครัวไทย ซึ่งทำให้แต่ละครอบครัวได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และมีความสามารถในการปรับตัวในภาวะวิกฤตต่างกัน อีกทั้งผลกระทบจากวิถีปกติใหม่ (New normal) ที่อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ ซึ่งต้องร่วมกันหาทางออกต่อไป ติดตามชมคลิปได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/885475428453289/videos/3968347339906734 

นอกจากนี้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โครงการฯ จะเผยแพร่ผลสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อครอบครัวคนทำงานในองค์กร ผ่านบทความ 4 ตอน ได้แก่ 

  • ครอบครัวเข้มแข็งอย่างไรเมื่อเจอโควิด-19: การรับมือครอบครัวอบอุ่น กลุ่มคนทำงานองค์กร
  • มีลูก ไม่มีลูก ครอบครัววิถีใหม่พร้อมหรือไม่ เมื่อเจอโควิด-19
  • เรื่องเงินและสุขภาพ: ปัญหาใหญ่ของทุกเจเนอเรชั่น 
  • รู้และรับเมือ (โควิด-19)

Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th