The Prachakorn

เคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของคนร้อยปี แบบฉบับคนนิวซีแลนด์


ศุทธิดา ชวนวัน

03 พฤศจิกายน 2563
735นักวิจัยของมหาวิทยาลัยโอตาโก (Otago University) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ค้นพบเคล็ดลับบางอย่างที่ช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น การศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลจากคนร้อยปีจำนวน 292 คน ที่ปราศจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต รวมทั้ง โรคสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง 

การวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบว่า คนเราสามารถควบคุมกระบวนการของความชราของตนเองได้ และการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยทำให้มีสุขภาพดีขึ้น

ปัจจัยที่ช่วยทำให้มีอายุยืนยาวคือ การไม่สูบบุหรี่ และการเป็นคนชอบเข้าสังคม ซึ่งหมายถึง การออกไปนอกบ้าน และมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมเพื่อน เป็นอาสาสมัคร หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ในตลอดช่วงชีวิตของการเป็นผู้สูงอายุ ลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นลักษณะทั่วไปที่เราพบเห็นได้ในคนร้อยปีของประเทศนิวซีแลนด์

ภาพโดย Music vector created by pch.vector - www.freepik.com

ที่มา: https://www.otago.ac.nz/news/news/otago738610.html
 

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th