The Prachakorn

ศตวรรษิกชนปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน


ศุทธิดา ชวนวัน

13 เมษายน 2565
195หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี หรือท่านชายภี พระราชโอรสในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นศตวรรษิกชนที่มีอายุครบ 100 ปี ในปี 2565 ท่านชายภีเป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทั้งชีวิต และในปี 2554 ท่านชายภีได้รับยกย่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน” สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

ท่านชายภี เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้กับลูกหลาน หลานสาวของท่านชายภี ได้ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณตาว่า “ท่านตาเป็น somebody ที่วางตัวเป็น nobody เสมอ ท่านตาจึงมีความสุขกับสิ่งรอบตัว พอใจในการกระทำทุกอย่าง มีความเด็ดขาด ในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น” วิธีคลายเครียดที่ท่านทำเป็นประจำ และถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนยาวจนเป็นศตวรรษิกชน คือ การที่ท่านชอบดูการ์ตูน tom and jerry และอ่านการ์ตูนตลกๆ ใน bangkokpost

ที่มาของภาพและเรื่อง: https://th.hellomagazine.com/celebrity/celebrity-news/bhisadej-rajani-birthday-100th-year/

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th