The Prachakorn

รัฐบาลปากีสถานไม่ละเลยประชาชน....บริการตู้ ATM บนเทือกเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร


อมรา สุนทรธาดา

06 ธันวาคม 2565
288การสำรวจสำมะโนประชากรประเทศปากีสถาน ปี 25601 มีประชากร ประกอบด้วย เพศชายประมาณ 106 ล้านคน เพศหญิงประมาณ 101 ล้านคน และเพศทางเลือกสองหมื่นกว่าคน

ประชากร ร้อยละ 59 สามารถอ่านออกเขียนได้ ปัจจุบันปากีสถานมีประชากรรวม 230,968,207 คน และเป็นอันดับที่ 5 ของโลก2 รัฐบาลปากีสถานมีนโยบายหลากรูปแบบเพื่อพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับประชาชนให้พ้นจากความหิวโหยและความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น นโยบายส่งเสริมภาคเกษตรกรรมรายย่อยระดับครอบครัวเพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอในระดับครัวเรือน อย่างไรก็ตาม สภาวะทางเศรษฐกิจทรุดหนักอย่างต่อเนื่องและเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ประชากรวัยแรงงานย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ

ขณะที่ความมั่นคงทางการเมืองขาดเสถียรภาพ การใช้ความรุนแรงกับผู้นำประเทศโดยการลอบสังหาร เช่น เหตุการณ์ลอบสังหาร เบนาซี บุตโต อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2550 และเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปี 2551 ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี ยูซาบ ราซา แต่รอดชีวิต และเหตุการณ์ครั้งล่าสุดคือความพยายามลอบสังหารนายอิมรอน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะออกหาเสียงให้พรรคสำหรับการเลือกตั้งคราวหน้า แต่กระสุนพลาดเป้าหมายและได้รับบาดเจ็บที่ขาจึงรอดตาย อย่างไรก็ตามผู้ติดตามรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต 1 ราย

ปากีสถานและอินเดียแม้เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความขัดแย้งที่คุกรุ่นมานานและต่อเนื่อง เช่น การใช้สิทธิครอบครองแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ทางตอนเหนือของประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ในที่สุดมีข้อตกลงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศด้วยการแบ่งพื้นที่การปกครองแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ เป็นสองส่วน โดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชน

แม้ว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำวัน ยังมีเรื่องน่าอภิรมย์ให้ประชาชนมีความหวังได้เช่นกัน ทราบหรือไม่ว่าปากีสถานทุบสถิติโลกด้วยการที่รัฐบาลติดตั้งตู้เอทีเอ็มเมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร โดยการใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบ solar cell และพลังลม ใช้เวลาในการติดตั้งและทดลองระบบ รวม 4 เดือน จากสถิติความถี่และจำนวนเงินที่ผ่านระบบเอทีเอ็มที่เจ้าหน้าที่ธนาคารบันทึกไว้โดยเฉลี่ยใน 15 วัน มีผู้ใช้บริการจำนวนเงินผ่านระบบเอทีเอ็ม ประมาณ 820,000 บาท อย่างไรก็ตาม การดูแลระบบการทำงานใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะทางราว 90 กิโลเมตร ต้องตรวจสอบปัญหาต่างๆ เช่น ใช้เครื่องมือวัดระดับกระแสไฟฟ้าจากระบบ solar cell กระแสลมพายุที่อาจแรงเกินไป วัดแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหว รวมทั้งปัญหาบัตรกดเงินค้างเครื่อง  เป็นต้น

ตู้เอทีเอ็มเป็นผลจากเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ Khunjerab และเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอยต่อชายแดนระหว่างปากีสถานและจีนให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น การโอนเงินเดือนผ่านตู้เอทีเอ็มให้ครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางข้ามภูเขาเป็นระยะทางไกล เพื่อลงพื้นที่ราบในเขตเมืองที่มีบริการดังกล่าว


รูป: เชิงดอย Hunza  ชุมชนที่อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ Khunjerab ตอนเหนือสุดของประเทศปากีสถาน
ที่มา: https://globalgeography.org/af/Geography/Asia/Pakistan/Pictures/Northern_Pakistan/Hunza_Valley
สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565

ดอย Hunza ชุมชนที่มีระยะทางใกล้ที่สุดกับจุดผ่านชายแดน  Khunjerab และตู้เอทีเอ็มดังกล่าว เมื่อแรกตั้ง อุทยานแห่งชาติ Khunjerab ปี 2561 มีชุมชนใกล้เคียง รวม 8 หมู่บ้าน (หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลจำนวนประชากร) รัฐบาลขอความร่วมมือให้ชาวบ้านทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ลดการล่าสัตว์ป่าในบริเวณที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจ้างแรงงานในพื้นที่

ผลพลอยได้จากเรื่องนี้คือ อุทยานแห่งชาติ Khunjerab กลายเป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากแดนไกลมากขึ้น เช่น อัฟริกาใต้ และไม่เว้นแม้กลุ่มนักเรียนในประเทศเพื่อทัศนศึกษาเชิงนิเวศน์ ที่ต้องการไปสัมผัสตู้เอทีเอ็มและทดลองใช้บริการถอน-โอน หรือบริการอื่นๆ จะเป็นจริงตามเสียงเล่าลือหรือไม่ รวมทั้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


รูป: ตู้เอทีเอ็ม ที่จุดผ่านชายแดน Khunjerab ประเทศปากีสถาน
ที่มา: https://www.bbc.com/travel/article/20221003-the-worlds-highest-atm-pakistans-mountaintop-bank-machine สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565

ถ้าสนใจไปผจญภัยเพื่อมีประสบการณ์กดเงินผ่านตู้เอทีเอ็มที่ความสูงที่สุดในโลก สามารถหารายละเอียดผ่าน google เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าได้ลองของจริง ท่านอาจจะลืมหมายเลขบัตรและกดเงินไม่ได้เพราะอุณหภูมิหน้าร้อนประมาณ ลบ 7 องศาเซลเซียส


อ้างอิง

  1. https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/population/2017/tables/pakistan/Table01n.pdfสืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565
  2. https://www.worldometers.info>world-population>paki. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th