The Prachakorn

“ต่างวัย แต่อย่าให้ต่างกัน” ท่องแดนปลาดิบในงานประชุมวิชาการด้านผู้สูงอายุกับทีม E-AP


09 สิงหาคม 2566
258รศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคุณกาญจนา เทียนลาย

ในช่วงปี 2564 ที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างมากในประเทศไทย ทีมวิจัยของสถาบันฯ 5 ชีวิต ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มส.ผส. ให้ศึกษาและนำเสนอภาพสะท้อนของ “การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรทั้งก่อนและหลังเป็นผู้สูงอายุ” ในภาพรวมบริบทของสังคมไทย ทีมวิจัยใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเศษกับงานนี้ และได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาแบบ poster ในการประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่ทีมวิจัยอยากจะแชร์ผลของการศึกษาของพวกเรา พวกเรา จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ มาฟังผลการวิจัยซึ่งเป็นผลผลิตของงานนี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : IPSRMahidolUniversity

https://fb.watch/mJmON-MQGK/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th