The Prachakorn

ประสบการณ์ การขับเคลื่อนประเด็นวิชาการและข้อเสนอนโยบายต่อการคุ้มครองผู้บริโภค จากกรณี หวยชาเขียว


01 พฤศจิกายน 2566
46นายพงศ์ธร จันทรัศมี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค

หวยชาเขียว กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างจุดเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค จาก ซื้อชา เป็น.ซื้อโอกาสรวย และนำไปสู่โมเดลของการตลาดที่ใช้การให้รางวัลโดยการเสี่ยงโชค จนทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ประกอบกับ ในข้อมูลเชิงวิชาการพบว่า มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ความท้าทายจึงเกิดขึ้นในสังคมต่อการจัดการกิจกรมดังกล่าว เพื่อไม่ให้การส่งเสริมการขายกลายเป็นการส่งเสริมการพนัน

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/olla1pCMfd/


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th