The Prachakorn

อีกครั้งกับ 'CSPro'


21 มกราคม 2565
274ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

ไม่ต้องแปลกใจกันนะคะว่าทำไมหัวข้อเสวนาวิชาการวันนี้ จึงขึ้นต้นว่า ‘อีกครั้ง’ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเด็นเรื่อง CSPro ได้เคยมีการนำมาพูดคุยในเวทีเสวนาฯ นี้ถึง 3 ครั้งแล้ว แต่เป็นเมื่อเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ของปี 2552 หรือเกือบ 13 ปีทีเดียว ประจวบกับช่วงนี้ผู้เสวนาได้นำ CSPro มาใช้กับโครงการวิจัย 2 โครงการด้วยกัน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เสวนาอยากพูดคุยเรื่องของ CSPro อีกครั้ง

CSPro ย่อมาจาก ‘Census and Survey Processing System’ เป็นซอฟท์แวร์สาธารณะที่ใช้สำหรับเป็นระบบประมวลผลสำมะโนและการสำรวจ พัฒนาโดยสำนักสำมะโนของสหรัฐอเมริกา (US Census Bureau) มานานกว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันรองรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มือถือและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบแอนดรอยด์ จากชื่อที่บอกว่าเป็นระบบประมวลผล ก็คงพอจะคาดเดาได้ว่า CSPro สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ การสร้างฟอร์มเพื่อนำเข้าข้อมูล การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูล ซึ่งเรื่องของการสร้างฟอร์มเพื่อป้อนข้อมูลเข้าเป็นคุณสมบัติที่ผู้เสวนาชื่นชอบมากที่สุด (นอกเหนือจากเป็นซอฟท์แวร์ฟรี) และจะเป็นประเด็นหลักที่นำมาพูดคุยในวันนี้

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/aMFoshVQdW/


Facebook Live: IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
FB Live: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/CONTRIBUTOR

Related Posts
60…ใช่ว่าต้องหยุด (ทำงาน)

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

สังคมยุคดิจิทัล

เพ็ญพิมล คงมนต์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th