The Prachakorn

Longevity Star ในประเทศจีน


ศุทธิดา ชวนวัน

29 ธันวาคม 2563
407ประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ในอันดับต้นๆ จีนให้การยกย่องและเคารพผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้กำหนดวันเคารพผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับเทศกาลฉงหยาง (Chongyang Festival) หรือ จิ๋วจิ๋ว ในวันที่ 9 เดือน 9 ของทุกปี ในวันดังกล่าวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ จะประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี รวมถึงคู่สมรสที่เป็นคนร้อยปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น “longevity star”

ที่มาภาพ: http://en.chinaculture.org/chineseway/2013-10/12/content_490087_2.htm

จากข้อมูลของสำนักกิจการพลเรือนของเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 30 กันยายน 2020 พบว่า เซี่ยงไฮ้มีคนร้อยปีอยู่จำนวน 3,000 กว่าคน โดยเป็นคนร้อยปีหญิงสูงถึงร้อยละ 74 ของประชากรสูงอายุทั้งหมด จากที่เคยมีคนร้อยปีอยู่เพียง 1 คนเท่านั้นในปี 1953 และได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนในปี 2011 และครบ 2,000 คน ในปี 2017 ปัจจุบันในปี 2020 คนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเซี่ยงไฮ้ คือคุณยายทวดสู้เจิน (Xu Suzhen) อายุ 113 ปี ถือได้ว่าประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สูงวัยอย่างรวดเร็ว

ที่มาเรื่อง: http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/25/c_139466552.htmCONTRIBUTOR

Related Posts
สูงอายุ - ย้ายถิ่น - พำนักยาว

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

พิธีมงคลสมรสที่จัดในวัด

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Work from home ไม่เหงา...เท่า Care from home

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

คุกโลก......ล้น

อมรา สุนทรธาดา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th