The Prachakorn

ชีวิตของคนไทยในประเทศอังกฤษท่ามกลางโควิด 19 เป็นอย่างไร?


ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

25 ธันวาคม 2563
662ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อทำการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และได้อ่านข่าวเมื่ออยู่ที่นั่นว่าโรคโควิด 19 กำลังระบาดเข้ามาในยุโรปและอังกฤษ แม้ว่าจะมีการนำเสนอข่าวเรื่องการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มมากขึ้นในอังกฤษ แต่ประชาชนชาวอังกฤษก็ไม่ได้ตื่นตระหนกนัก แม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียนเองยังพูดว่า “ผมว่ามันก็คงเป็นเหมือนโรคหวัดทั่วไปนั่นแหละ” แต่ในใจชาวเอเชียอย่างเรา เมื่อเห็นข่าวแบบนี้ก็พานึกไปถึงการระบาดของโรค SARS หรือโรคไข้หวัดนก ที่มีความรุนแรง คนไทยในอังกฤษเริ่มระวังตัวในการออกจากบ้านมากขึ้น ตัวผู้เขียนเองใส่ถุงมือกันหนาวออกจากบ้านทุกครั้ง เพราะรู้ว่าจะต้องใช้บริการรถสาธารณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า อีกทั้งยังออกห่างจากกลุ่มคน

ในตอนนั้นที่อังกฤษยังไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัย คนที่เริ่มใส่เป็นกลุ่มชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศ การใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ชาวอังกฤษพึงปฏิบัติกัน แต่ชาวเอเชีย เช่น ชาวจีนและชาวไทยในอังกฤษ มองว่าการใส่หน้ากากเป็นการป้องกันตนเองจากโรคระบาด แต่กลับกลายเป็นว่าช่วงโควิด-19 ระบาดในประเทศอังกฤษใหม่ๆ มีรายงานเหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติต่อชาวไทยและชาวเอเชียอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่ใส่หน้ากากอนามัย ด้วยการด่าทอ หาว่าเป็นต้นเหตุของการระบาด และมีการทำร้ายร่างกายร่วมด้วย1 2 3

หลังจากผู้เขียนกลับจากอังกฤษได้ไม่นาน ประเทศอังกฤษก็ได้กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนหลักพันและมีอัตราการตายสูงเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป หลังจากที่กลับมายังประเทศไทยแล้ว ผู้เขียนยังติดต่อกับเพื่อนๆ พี่ๆ คนไทยที่รู้จักกัน จึงได้ทราบถึงความกังวลในการดำรงชีวิตในฐานะคนเอเชีย เนื่องจากกลัวอาชญากรรมจากการเหยียดเชื้อชาติ และยังกังวลถึงการดำรงชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ

รัฐบาลอังกฤษ นำโดยนายกรัฐมนตรี Boris Johnson ได้ประกาศให้ใช้มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มาตรการปิดเมืองของอังกฤษทำให้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริการต่างๆ ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน สิ่งที่เป็นผลกระทบชัดเจนต่อคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษคือ การว่างงานชั่วคราวจากมาตรการดังกล่าว

จากงานวิจัยระดับปริญญาเอกของผู้เขียน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหญิงไทยในอังกฤษจำนวน 300 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับหญิงไทยอีก 31 คน พบว่า ผู้หญิงไทยที่อาศัยในอังกฤษส่วนใหญ่ทำงานในภาคบริการ เช่น พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านเสริมสวย พนักงานร้านนวด ผู้ดูแลคนสูงวัย พยาบาล เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างของผู้เขียนจำนวนมากทำงานอยู่ในร้านอาหารไทยในอังกฤษ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการปิดเมือง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอังกฤษได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านรายได้ เช่น ให้เงินเยียวยากับลูกจ้าง (Furlough scheme) ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้าน จากที่ได้พูดคุยกับหญิงไทยที่ทำงานร้านอาหารไทยที่มีระบบค่าจ้าง (Payroll) และจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พบว่า เธอได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 80% ของรายได้ประจำ เพื่อนของผู้เขียนอีกคนหนึ่งที่ทำงานเป็นพนักงานขายในสนามบินก็ได้รับเงินชดเชยในลักษณะเดียวกัน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้หญิงไทยที่ทำงานในอังกฤษจำนวนมากเป็นแรงงานนอกระบบ ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินสด หรือทำงานในลักษณะไม่เต็มเวลา (part-time) จึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากเงินรายได้ไม่ผ่านระบบภาษี นอกจากนั้น คนไทยจำนวนมากยังทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล จึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่าคนที่ทำงานในภาคอื่นๆ หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในประเทศอังกฤษ AmThai Paper4 ได้รายงานว่า จนถึงเดือนเมษายน 2563 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 8 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงไทยที่ทำงานเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของอังกฤษ

ถึงแม้ว่ามาตรการปิดเมืองอย่างเข้มงวดดังกล่าวจะผ่อนคลายลงในเดือนมิถุนายน แต่รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม เนื่องจากอังกฤษกำลังเข้าสู่ระลอกสองของการระบาด ทั้งนี้ผู้เขียนก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยในอังกฤษทุกคนสามารถผ่านพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีค่ะ

ที่มา: https://www.freepik.com


  1. อิสสริยา พรายทองแย้ม. (15 กุมภาพันธ์ 2563). โคโรนา : ความตื่นกลัวเรื่องไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ ทำคนไทยอย่างน้อย 2 คน ถูกข่มเหง ทำร้าย. BBC Thai. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/thailand-51507592
  2. Tidman, Z. (22 March 2020). Coronavirus: Teenage girls arrested after ‘abusing Chinese people wearing face masks in racially-motivated attack’. The Independent. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/coronavirus-racist-attack-southampton-teenagers-arrested-a9416526.html
  3. Weale, S. (17 March 2020). Chinese students flee UK after ‘maskaphobia’ triggered racist attacks. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racist-attacks
  4. AmThai editor. (March-April 2020). Thai People in UK during COVID-19. AmThai Paper. Retrieved from https://issuu.com/amthaipaper/docs/amthaipaperissue0147

 CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

โกหกคำโต (big lie)

วรชัย ทองไทย

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th