The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.2 | ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19


กฤตยา อาชวนิจกุล

02 ตุลาคม 2563
987Prachakorn Forum EP.2 | ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19

ทุกวันนี้เรามีวิทยาการการยุติการตั้งครรภ์ที่ก้าวหน้าและปลอดภัยแล้ว แต่ทำไม? เรายังมีผู้หญิงที่ตายจากการทำแท้งในทุกจังหวัดของประเทศไทย?

อุปสรรคสำคัญคือ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ที่ตั้งบนฐานความคิดที่ว่า การทำแท้งเป็นอาชญากรรม ที่ลงโทษผู้หญิงที่ทำแท้ง และผู้ที่ทำแท้งให้กับผู้หญิง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ จึงต้องหันไปพึ่งการทำแท้งเถื่อน
และในปี 2563 การระบาดของโควิด-19 ทำให้ปัญหาที่ค้างคาในสังคมไทยมากว่า 60 ปี ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น

รับฟังเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum)

ติดตามรับชมได้ที่ Facebook: The Prachakorn

#PrachakornForum
 

Policy Brief

Infographic


ติดตามผลงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prachakorn Forum ได้ที่

Facebook: www.facebook.com/theprachakorn
Instagram:  ThePrachakorn
Line Official: @theprachakorn (https://lin.ee/0mxoQUH)

เว็บไซต์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: https://ipsr.mahidol.ac.th
The Prachakorn: https://www.theprachakorn.comCONTRIBUTOR

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]