The Prachakorn

สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ประเทศในฝันของใครหลายๆ คน


ณัฐพร โตภะ

13 กันยายน 2565
1,775สวิตเซอร์แลนด์ หรือชื่อทางการคือ สมาพันธรัฐสวิส ประเทศในฝันของใครหลายๆ คน ทัศนียภาพของประเทศนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะพบแต่ความสวยมาก แถมผู้คนยังมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต การมีวินัยของประชากรชาวสวิสทำให้บ้านเมืองของพวกเขาดูสะอาดและน่าหลงใหล

สวิตเซอร์แลนด์ หรือชื่อทางการคือ สมาพันธรัฐสวิส ประเทศในฝันของใครหลายๆ คน ทัศนียภาพของประเทศนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะพบแต่ความสวยมาก แถมผู้คนยังมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต การมีวินัยของประชากรชาวสวิสทำให้บ้านเมืองของพวกเขาดูสะอาดและน่าหลงใหลเป็นที่สุด อีกทั้งการคมนาคมภายในประเทศยังสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกแถมยังถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความตรงต่อเวลาของขนส่งสาธารณะเป็นที่สุด ผู้เขียนได้มีโอกาสมาเที่ยวบ่อยครั้งแต่ไม่ว่าจะมากี่ครั้งภาพความสวยงามยังคงเหมือนเดิม

รูป บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์
ภายโดย ผู้เขียน

จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีประชาทั้งสิ้น 8.78 ล้านคน ซึ่งมีทั้งชาวสวิส อิตาลี เยอรมัน โปรตุเกส ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบสูง มีเมืองสำคัญที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจคือเมือง ซูริก เจนีวา และบาเซิล และในทั้งสามเมืองนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานขององค์กรที่สำคัญหลายแห่ง เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) สำนักงานใหญ่ของฟีฟ่า (Federation Internationale de Football Association: FIFA) ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank of International Settlement: BIS) และเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 4 สำนักงานหลักของสำนักงานสหประชาชาติ (United Nations: UN)

ค่าเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีหน่วยเป็นฟรังก์สวิส คิดเป็นเงินไทยราวๆ 36-37 บาท (ข้อมูล กรกฎาคม 2565)  เป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ทำให้มีผู้คนต่างเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของทางภาครัฐที่ดี

หากพูดถึงการมาท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้คนอาจจะนึกถึงแต่ช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ที่เทือกเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว จนบางครั้งหนาวมากจนมัวแต่ซุกตัวลงที่นอนจนไม่อยากจะออกไปเสพความสวยมากนัก แต่อีกมุมหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันคือช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) ทัศนียภาพของประเทศจะเป็นสีเขียวชอุ่ม ดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามแต่งเติมให้กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจี สายน้ำที่ไหลผ่านอย่างช้าๆ ช่างเป็นบรรยากาศที่สวยงามนัก พร้อมกับอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะกับการออกเดิน แถมในฤดูร้อนเรายังมีเวลาเที่ยวได้มากขึ้น เนื่องจากกว่าพระอาทิตย์จะลับตาก็สามทุ่มกว่าแล้ว ทำให้การเดินท่องเที่ยวของเรารู้สึกคุ้มค่ามากในแต่ละวัน หากใครเคยไปประเทศนี้แล้วไม่ว่าจะฤดูใดฤดูหนึ่ง ทางผู้เขียนอยากจะแนะนำให้ท่านลองได้ไปอีกสักครั้งในช่วงเวลาที่แตกต่างจะได้พบว่าความสวยงามของที่นี้ช่างน่าทึ่งจริงๆ

รูป บรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์
ภายโดย ผู้เขียน

สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก จากรายงาน World Happiness Report 2022 ชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 โดยจะทำการสำรวจจากข้อมูลทางสถิติและการตอบสนองในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น อายุขัยและสุขภาพ ผลผลิตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือการทุจริต

ในด้านคุณภาพชีวิต การรายงาน The Global Liveability Index 2022 ที่ได้สำรวจจาก 172 เมืองทั่วโลก พบว่าเมืองซูริกและเจนีวาอยู่ในระดับที่คุณภาพชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยซูริกทำระดับได้สูงขึ้นถึง +4 จัดอยู่ในอันดับสาม และเจนีวาทำได้ +2  จัดอยู่ในอันดับหก เท่ากับที่เคยอยู่ในปี 2018 และ 2019 การรายงานได้ระบุว่าการระบาดของเจ้าไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 เป็นหนึ่งในปัจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดหาวัคซีนและประกันสังคมถือเป็นปัจจัยที่ช่วยชี้ขาดให้กับระดับของคะแนนได้  

จะเห็นได้ว่าถ้าหากจะให้นึกถึงประเทศที่สวยและน่าอยู่ที่สุดและเป็นประเทศที่ฝันใฝ่ว่าต้องไปท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิตสำหรับใครหลายๆคน ก็คงมีชื่อสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในระดับต้นๆอย่างแน่นอน การันตีได้จากการมีชื่อติดอยู่ในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกและเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก


อ้างอิง

  1. https://www.britannica.com/place/Switzerland/Animal-life#ref256985
  2. https://www.greaterzuricharea.com/en/news/switzerland-one-happiest-countries-world
  3. https://www.greaterzuricharea.com/en/news/zurich-ranked-top-three-quality-life-global-study

 

 CONTRIBUTOR

Related Posts
ออมก่อน พร้อมก่อน

วรรณี หุตะแพทย์

International Day of Happiness : Happiness in Asian Context

สุภาณี ปลื้มเจริญ

สมุดเบาใจ พินัยกรรมชีวิต

สุริยาพร จันทร์เจริญ

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Long Stay สุขใจในต่างถิ่น

ณัฐณิชา ลอยฟ้า

เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำ ที่เปลี่ยนผ่าน?

วรรณี หุตะแพทย์,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th