The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี


อารี จำปากลาย

13 พฤศจิกายน 2563
400Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี...จะดีจริงหรือ

คำพูดนี้เราได้ยินกันมานาน และครอบครัวไทยจำนวนไม่น้อยเลือกใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ

Prachakorn Forum ในครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาเล่าสิ่งที่พบจากผลงานวิจัยเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทยในการเลี้ยงดูเด็ก และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการล็อคดาวน์ รวมกับความเครียดอื่นๆ จะส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็กอย่างไร?

เชิญติดตามหัวข้อ "รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี"  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum)

ข้อมูลเพิ่มเติม 
เว็บไซต์ เดอะประชากร (The Prachakorn) www.theparachakorn.com/prachakornforum 
Facebook เพจ: www.facebook.com/Theprachakorn

Policy Brief

Infograhic


ติดตามผลงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prachakorn Forum ได้ที่

เว็บไซต์ เดอะประชากร (The Prachakorn): https://www.theprachakorn.com/prachakornforum
IPSR website: https://ipsr.mahidol.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY และ https://www.facebook.com/ThePrachakorn
Twitter: https://twitter.com/IPSR_MU  (@IPSR_MU)
Instagram: instagram.com/theprachakorn (@theprachakorn)
YouTube: https://www.youtube.com/c/MUIPSR 
Line: https://lin.ee/0mxoQUH (@theprachakorn)

เพิ่มเพื่อน

 

#prachakornforum

 CONTRIBUTOR

Related Posts
มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th