The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี


อารี จำปากลาย

13 พฤศจิกายน 2563
1091Prachakorn Forum EP.5 | รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี...จะดีจริงหรือ

คำพูดนี้เราได้ยินกันมานาน และครอบครัวไทยจำนวนไม่น้อยเลือกใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ

Prachakorn Forum ในครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาเล่าสิ่งที่พบจากผลงานวิจัยเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทยในการเลี้ยงดูเด็ก และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการล็อคดาวน์ รวมกับความเครียดอื่นๆ จะส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็กอย่างไร?

เชิญติดตามหัวข้อ "รักวัวให้ผูก รักลูก (ไม่) ให้ตี"  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum)

ข้อมูลเพิ่มเติม 
เว็บไซต์ เดอะประชากร (The Prachakorn) www.theparachakorn.com/prachakornforum 
Facebook เพจ: www.facebook.com/Theprachakorn

Policy Brief

Infograhic


ติดตามผลงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prachakorn Forum ได้ที่

Facebook: www.facebook.com/theprachakorn
Instagram:  ThePrachakorn
Line Official: @theprachakorn (https://lin.ee/0mxoQUH)

เว็บไซต์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: https://ipsr.mahidol.ac.th
The Prachakorn: https://www.theprachakorn.com

#prachakornforum

 CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]