The Prachakorn

ฟินแลนด์ ดินแดนของผู้คนที่มีความสุขที่สุดในโลก


สุริยาพร จันทร์เจริญ

04 พฤษภาคม 2564
746ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนมีงานด่วนๆ ที่ต้องสะสางกองพะเนิน ประกอบกับการ work from home ทำให้บางช่วงเวลาเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาบ้าง จะออกไปไหนก็ลำบาก และอีกอย่างก็กลัวการระบาดของโควิดด้วย จึงงดเว้นจากการออกจากบ้านดีกว่า...  
ด้วยเหตุของความอิ่มตัวจากงานที่กองอยู่ตรงหน้า เลยขอเวลาพลิกหน้าจอจากงานที่ทำอยู่ไปอ่านเพจที่ชอบเผื่อจะได้ผ่อนคลาย และหายเหนื่อย แล้วค่อยลุยงานกันต่อไป !!!

เคยได้ยินไหม ? อะไรๆ ก็ฟินแลนด์ ประเทศนี้มีดีอะไรนักผู้คนจึงได้พูดถึงกันเยอะจัง แน่นอนว่าแอดมินของเพจที่ผู้เขียนชอบอ่านก็พูดถึงฟินแลนด์เช่นกัน ด้วยความอยากรู้ว่าประเทศเขานั้นมีดีอะไร ทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลก ดูๆ ไปแล้ว “ความสุข” นั้น สำหรับผู้เขียนเป็นวลีที่ยิ่งใหญ่มาก จึงไม่รีรอที่จะค้นคว้าหาความรู้กันต่อว่าแล้วอะไรจะมาเป็นดัชนีชี้วัดว่าประเทศนั้นมีความสุขแค่ไหน และสุขในเรื่องอะไรบ้าง
จากรายงาน The World Happiness Report 2021 ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลดัชนีความสุขมวลรวมของแต่ละประเทศในทุก ๆ ปี โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศฟินแลนด์ครองแชมป์ชาติที่มีความสุขมากที่สุดของโลก อันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 7.889 และคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 2017-2019 ก็เป็นอันดับที่ 1 เช่นกัน ซึ่งมีคะแนนรวม 7.809 ทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้วัดความสุขมีอยู่ 6 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1) รายได้ต่อหัวของประเทศ (GDP) 2) สุขภาพและอายุขัยเฉลี่ย 3) การสนับสนุนจากสังคม 4) ความมีอิสรภาพของประชากร 5) การได้รับความไว้วางใจ และ 6) การคอร์รัปชันของคนในสังคม  


ภาพประกอบจาก https://www.blockdit.com/posts/5e2729f9f6f11160e4223bba

ได้ทราบถึงเกณฑ์การวัดความสุขไปแล้ว ลองมาดูด้านอื่น ๆ ของฟินแลนด์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง...ฟินแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ทางยุโรปตอนเหนือ หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย มีประชากรประมาณ 5.52 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี 2562) มีรายได้ต่อหัวของประเทศ (GDP) 49,241.10 US dollars หรือคิดเป็นเงินบาท เท่ากับ 1,536,322.32 บาท (ข้อมูล ปี 2562) ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.73 ปี (ข้อมูลปี 2561) จากตัวเลขของรายได้ต่อหัวทำให้คิดเปรียบเทียบกับรายได้ของบ้านเรายังคงห่างไกลกันลิบลับ และแม้ว่าฟินแลนด์จะเป็นประเทศหนึ่งที่เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงที่สุดในโลก มากถึงร้อยละ 54 แต่เงินภาษีเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปไหน แต่เป็นการนำไปบริหารจัดการสวัสดิการรัฐอย่างดีเยี่ยมให้แก่ประชากรในประเทศนั่นเอง 

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของฟินแลนด์คือระบบการศึกษาซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชากรมีความสุข อาจจะดูขัดแย้งแต่เป็นเรื่องจริงว่าเด็ก ๆ ในประเทศฟินแลนด์นั้นมีผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาสูงที่สุดในโลก หากย้อนกลับไปดูชั่วโมงการสอนหนังสือของครูมีเพียงวันละ 4 ชั่วโมง ส่วนชั่วโมงการเรียนของเด็ก ๆ มีประมาณ 670 ชั่วโมงต่อปีสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา และปริมาณของการบ้านก็ถือว่าน้อย โดยเด็กอายุ 15 ปี ใช้เวลาทำการบ้านเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2.8 ชั่วโมง ซึ่งผู้นำทางการศึกษาของฟินแลนด์ได้ให้ความสำคัญของการศึกษา โดยระบุว่า 

“ระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาคสูงของฟินแลนด์ไม่ได้มาจากปัจจัยด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว โครงสร้างพื้นฐานของสวัสดิการรัฐในฟินแลนด์มีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสเด็กทุกคน รวมทั้งครอบครัวของพวกเขามีสถานะที่เท่าเทียมกันในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 7 ขวบ”

ดังนั้น การให้ความสำคัญด้านการศึกษาในวัยเด็กที่มาพร้อมกับความเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ ประกอบกับสวัสดิการรัฐที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคได้ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชากรของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไม? ฟินแลนด์จึงได้แชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 


ภาพประกอบจาก https://www.billionway.co/finland-education/

อ้างอิง

  • John F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin, and Shun Wang. (2021). The World Happiness Report 2021. [Online]. Retrieved April 25, 2021, from https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf?fbclid=IwAR1dtxqIWGTCXWQJDlkiWpxzqTHOSK-PKRwF4kQOXPKcc-1NvbiDxGnQ2Wo.
  • TRADING ECONOMICS. (2021). Finland GDP per capita. [Online]. Retrieved April 27, 2021, from: https://tradingeconomics.com/finland/gdp-per-capita.
  • WIKIPEDIA. (2021). List of countries by life expectancy. [Online]. Retrieved April 27, 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy.
  • คลอเดีย วอลลิน. (2561). การศึกษาฟินแลนด์: "ยิ่งประเทศมีความเสมอภาคมากเท่าใด ประชากรก็ยิ่งมีการศึกษา และสุขภาพจิตดีมากขึ้น". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.bbc.com/thai/features-45698818 (วันที่สืบค้นข้อมูล:  27 เมษายน 2564).
     


CONTRIBUTOR

Related Posts
กายิกสุข

วรชัย ทองไทย

International Day of Happiness : Happiness in Asian Context

สุภาณี ปลื้มเจริญ

สุขอย่างไร……..สุขแบบคนไทย ๔.๐

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

เงิน….. งาน…… บันดาลสุขอย่างไร? ในวันที่ต้อง Work From Home

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

สุขอย่างไร……..สุขแบบคนไทย ๔.๐

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

เพศหลากหลาย Happy SDG กับ ภาพจำ ที่เปลี่ยนผ่าน?

วรรณี หุตะแพทย์,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th