The Prachakorn

ประชากรโลกวันนี้ และในอีก 20 ปีข้างหน้า


กาญจนา เทียนลาย

10 พฤศจิกายน 2563
1,030คุณรู้หรือไม่ว่า ในปีนี้ ปี 2020 โลกของเรามีประชากร 7,795 ล้านคน 

หากลองดู ประเทศที่มีประชากรมากที่สุด 5 อันดับแรก ก็จะเห็นได้ว่ามี 4 ประเทศอยู่ในทวีปเอเชีย ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และมีเพียง 2 ประเทศในโลกเท่านั้น ที่มีจำนวนประชากร “เกินหนึ่งพันล้านคน” คือ จีนและอินเดีย

“จีน” ครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,439 ล้านคน รองลงมาคือ “อินเดีย” 1,380 ล้านคน 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือปี 2040 โลกของเราจะมีประชากรเพิ่มเป็น 9,199 ล้านคน อินเดียจะมีประชากร 1,593 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลก (อินเดียเพิ่มขึ้น 213 ล้านคน ใน 20 ปี) ในขณะที่จีนจะมีประชากรมากเป็นอันดับสอง คือมี 1,449 ล้านคน (เพิ่มขึ้นเพียง 10 ล้านคน ใน 20 ปี) ส่วนจำนวนประชากรของไนจีเรียจะแซงขึ้นแท่นติดหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลก และแซงอินโดนีเซียขึ้นเป็นอันดับที่สี่

  ปี 2020 จำนวนประชากร
(ล้านคน)
  ปี 2040 จำนวนประชากร
(ล้านคน)
  โลก 7,795   โลก 9,199
1 จีน 1,439 1 อินเดีย 1,593
2 อินเดีย 1,380 2 จีน 1,449
3 สหรัฐอเมริกา 331 3 สหรัฐอเมริกา 367
4 อินโดนีเซีย 274 4 ไนจีเรีย 329
5 ปากีสถาน 221 5 อินโดนีเซีย 319

แหล่งข้อมูล: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).  World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1.CONTRIBUTOR

Related Posts
มหาวิทยาลัยแบบไหนครองใจนักศึกษาไทย

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

คนแก่ ม้าหาย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

สันติภาพในยูเครน

อมรา สุนทรธาดา

สูงอายุ - ย้ายถิ่น - พำนักยาว

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

พิธีกร

วรชัย ทองไทย

สถานการณ์โลกปี 2566

อมรา สุนทรธาดา

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

เธอกำหนดชีวิตของเธอเอง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

พิธีในยุคโควิด-19

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th