The Prachakorn

จับตาประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีน


จงจิตต์ ฤทธิรงค์

06 ตุลาคม 2563
463ปี 2020 โลกของเรามีประชากรจำนวน 7,795 ล้านคน จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,439 ล้านคน อินเดียมีประชากร 1,380 ล้านคน ซึ่งมีมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน จำนวนประชากร 2 ประเทศนี้รวมกันมีมากกว่า 1 ใน 3 หรือ คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของประชากรโลกทั้งหมด

 ปี 2027 ประชากรอินเดียมากกว่าจีน

ที่มา: ปรับจาก https://www.canva.com

สหประชาชาติคาดประมาณไว้ว่า ปี 2027 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีจากนี้ อินเดียจะมีจำนวนประชากรแซงหน้าจีนที่ 1,469 ล้านคน ด้วยอัตราเพิ่มต่อปีร้อยละ 0.92 ในขณะที่จีนมีอัตราเพิ่มต่อปีเพียง 0.26 อัตราเพิ่มประชากรของจีนต่ำกว่าอินเดียอย่างมีนัยสำคัญและอัตราเพิ่มประชากรของจีนจะลดลงจนติดลบในปี 2030 ซึ่งหมายความว่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปในแต่ละปี จีนจะมีจำนวนคนเสียชีวิตต่อปีมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่

ในช่วง 5 ปีนี้ (2020-2025) ผู้หญิงอินเดียมีบุตรโดยเฉลี่ยตลอดวัยมีบุตร (อายุ 15-49 ปี) 2.1 คน ในขณะที่ผู้หญิงจีนจะให้กำเนิดบุตรโดยเฉลี่ยเพียง 1.7 คนเท่านั้น ด้วยอัตราดังกล่าวทำให้อินเดียมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ในช่วง 5 ปีนี้ มากถึงเกือบ 120 ล้านคน ในขณะที่เด็กจีนเกิดใหม่จำนวน 77 ล้านคน หมายความว่าอินเดียจะมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ในช่วงเวลา 5 ปีนี้ มากกว่าจีนถึงเกือบ 50 ล้านคน ในขณะที่อัตราตายระหว่างสองประเทศนี้ไม่ต่างกันนัก คือ 7.4 และ 7.8 ต่อประชากร 1,000 คน ในอินเดียและจีน ตามลำดับ

ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นประชากรและวัฒนธรรมอินเดียเดินทางไปเผยแพร่อยู่ทั่วทุกมุมโลก อย่างที่เราเคยคุ้นชินกับการที่เห็นคนจีน พร้อมกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมกระจายอยู่ทั่วโลกเช่นกัน อินเดียมีภาษาพูดมากมาย รัฐบาลประกาศให้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อราชการ อีกหน่อยผู้คนอาจจะลองมาฝึกพูดภาษาฮินดีก็เป็นได้ ถ้าอย่างนั้น เราลองมาฝึกพูดประโยคทักทายกัน “นะมัสเต (Namaste)” และหากคุณเจอสาวสวยนัยน์ตาแขกลองพูดว่า “ตุมอิทานิซุนดาคุนโฮ (Tum itanee sundar kyon ho) – ทำไมคุณสวยจัง?” หากคำนวณจากสัดส่วนสตรีชาวอินเดียต่อประชากรสตรีทั่วโลกแล้ว มีความเป็นไปได้ถึง 1 ใน 5 ว่าเธอจะเข้าใจและส่งยิ้มหวานกลับมา

 
ที่มา: https://wallhere.com/th/wallpaper/1849157

แหล่งข้อมูล: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. “World Population Prospects 2019”. CONTRIBUTOR

Related Posts
สถานการณ์โลกปี 2566

อมรา สุนทรธาดา

ความเจ็บปวด

วรชัย ทองไทย

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

สันติภาพในยูเครน

อมรา สุนทรธาดา

พิธีกร

วรชัย ทองไทย

สมองไทยย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

สูงอายุ - ย้ายถิ่น - พำนักยาว

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

แกะกล่อง Baby Box รอบโลก

มนสิการ กาญจนะจิตรา

เธอกำหนดชีวิตของเธอเอง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th