The Prachakorn

พาสำรวจโลกกับน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป


ณัฐพร โตภะ

22 กันยายน 2566
480น้ำตกไรน์ (Rhein Fall) น้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของเมืองซูริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ซึ่งเป็นบริเวณพรมแดนระหว่างเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) กับเมืองซูริค เป็นน้ำตกที่เกิดจากการละลายของหิมะ1ในเส้นทางของแม่น้ำไรน์ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อน ในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้าย โดยมีความสูง 23 เมตร ความกว้าง 150 เมตร และความลึกถึง 13 เมตร

จุดถ่ายรูปที่สามารถเห็นได้ทั้งปราสาท Schloss Laufen และความงามของน้ำตกไรน์
รูปโดยผู้เขียน

ฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่กระแสน้ำในน้ำตกแห่งนี้มีความรุนแรงมากที่สุดถึง 600 ลิตรต่อวินาที ส่วนในฤดูหนาวจะมีความแรงของกระแสน้ำที่น้อยกว่า อยู่ที่ 250 ลิตรต่อวินาที ใกล้ๆ กับตัวน้ำตก มีปราสาทยุคกลาง ชื่อว่าปราสาท Schloss Laufen ที่ภายในได้มีการปรับปรุง โดยมีร้านอาหาร ที่พัก และร้านค้าต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ในวันชาติของสวิตเซอร์แลนด์ (1 สิงหาคม ของทุกปี) และที่บริเวณน้ำตกไรน์จะมีการแสดงพลุ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากทุกๆ ปี ความสำคัญของปราสาทแห่งนี้ คือ ในอดีตเคยใช้เป็นด่านเก็บภาษี เพราะเรือสินค้าที่แล่นผ่านแม่น้ำไรน์ทั้งหมดต้องแวะนําสินค้าลงที่นี่เพื่อที่จะนําไปลงเรืออีกครั้งบริเวณใต้น้ำตกไรน์ เนื่องจากไม่สามารถนําเรือเหล่านี้แล่นผ่านน้ำตกไปได้

ภาพน้ำตกไรน์และปราสาท Schloss Laufen
รูปโดยผู้เขียน

ผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่จึงต้องเดินทางมาท่องเที่ยวที่น้ำตกไรน์สักครั้งในชีวิต นอกจากการเดินชมวิวที่สวยงามแล้วนั้น ยังสามารถนั่งเรือที่มีไว้บริการสำหรับสัมผัสบรรยากาศน้ำตกไรน์อย่างใกล้ชิด สามารถขึ้นเรือข้ามไปเกาะกลางน้ำตก ที่มีธงชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่บนยอดโขดหินได้ โดยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด คือ ช่วงหน้าร้อนเพราะแสงของท้องฟ้าจะสะท้อนกับแสงของน้ำในแม่น้ำได้ออกมาอย่างสวยงาม

อีกมุมของน้ำตกไรน์ที่ถ่ายจากสะพานด้านข้างของปราสาท
รูปโดยผู้เขียน


อ้างอิง

  • https://rheinfall.ch/en/information/about-the-rhine-falls.html สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2566

 

 CONTRIBUTOR

Related Posts
รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โลกร้อน

วรชัย ทองไทย

มาชะลอวัยกันเถอะ!

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ซาลซ์บวร์ก (Salzburg) ช่วงโควิด

ขวัญชนก ใจซื่อกุล

สมองไทยย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th