The Prachakorn

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา


ศุทธิดา ชวนวัน

22 ธันวาคม 2564
1714สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีจำนวนศตวรรษิกชนมากที่สุดในโลก องค์การสหประชาชาติ (2019) ได้คาดประมาณว่า ในปี 2020 มีคนร้อยปีอยู่ประมาณ 9.7 แสนคน 

วันศตวรรษิกชนแห่งชาติ (National Centenarian Day) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองคนร้อยปีที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวิลเลียมสปอร์ต (Williamsport nursing home) หลังจากนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งจึงมีการเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่หนึ่งศตวรรษหรือนานกว่านั้น จนกลายมาเป็นวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ ที่กำหนดขึ้นในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี 

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เกิดความท้าทายในการปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันศตวรรษิกชนแห่งชาติ โดยในทุกรัฐ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเกือบทุกแห่งจะร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคนร้อยปีผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ในเมืองบางแห่งในอเมริกา เช่น เมืองอเล็กซานเดรีย ในรัฐเวอร์จิเนีย ได้มีการมอบประกาศนียบัตร และเหรียญที่ระลึก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีอายุยืนยาวจนถึง 100 ปี 


ที่มา:

  • https://alextimes.com/2021/07/seniors-centenarians day/
  • https://nationaltoday.com/national-centenarians-day/


CONTRIBUTOR

Related Posts
ศตวรรษสิเน่หา

ศุทธิดา ชวนวัน

คลื่นกระทบฝั่ง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สัจธรรมแห่งชีวิต

ปราโมทย์ ประสาทกุล

คำเรียกช่วงอายุรอบสิบปี

สุภาณี ปลื้มเจริญ

ในบั้นปลายแห่งชีวิต

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

การเดินทางของชุดครุย

ณัฐนี อมรประดับกุล,ณปภัช สัจนวกุล

จูบหรือจุมพิต

วรชัย ทองไทย

ขยะมือสองกับนักรณรงค์ Freegans

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

บุหรี่

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]