The Prachakorn

งานวิจัยขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 : เรียนรู้จากการทำงานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ


03 กุมภาพันธ์ 2564
622ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดและสร้างผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหนักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ประมาณต้นปี 2563 และดูเหมือนสถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างในช่วงปลายๆ ปี แต่ก็กลับเกิดการระบาดระลอกใหม่อีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และยังไม่มีใครตอบได้ว่า จะกลับเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นได้เมื่อไหร่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ มูลนิธิ SWING (ย่อมาจาก Service Workers IN Group Foundation) เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการป้องกันเอชไอวีและดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มพนักงานบริการทางเพศในทุกเพศ พบว่า กลุ่มเป้าหมายนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ที่ทำให้เกิดการตกขาด ไม่มีอาชีพและขาดรายได้ในทันที การล็อคดาวน์ยังส่งผลต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น และที่สำคัญ พนักงานบริการทางเพศไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายทำให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาหรือความช่วยเหลือของภาครัฐได้เท่ากับประชาชนในอาชีพอื่น มูลนิธิ SWING ได้รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดความช่วยเหลือต่างๆ ลงไปให้ถึงปากท้องของพนักงานบริการจำนวนมากในพื้นที่ นับตั้งแต่เริ่มมีโควิด-19 รอบแรก และรอบใหม่นี้ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประการหนึ่ง คือ การใช้ข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการผลักดันให้เกิดนโยบายสำคัญ การดึงงบประมาณจากภาครัฐ และองค์กรทุนต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้ด้วย การนำเสนอเวทีเสวนาใต้ชายคาประชากรนี้ ขอบอกเล่าเรื่องราววิธีการรับมือกับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในแง่มุมที่เป็นการทำงานด้วยข้อมูลของมูลนิธิ SWING ที่อาจจะเป็นอีกมุมมองสำหรับการทำงานวิจัยที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางนโยบายสำหรับผู้สนใจต่อไปได้
 
 


CONTRIBUTOR

Related Posts
เลี้ยงลูกในยุคโรคระบาด

มนสิการ กาญจนะจิตรา

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Work From Home (WFH)

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

หวังว่าโควิด-19 จะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

เงิน….. งาน…… บันดาลสุขอย่างไร? ในวันที่ต้อง Work From Home

จรัมพร โห้ลำยอง,ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

มาชะลอวัยกันเถอะ!

ปราโมทย์ ประสาทกุล

อาชีพกับเรื่องอ้วนๆ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th