The Prachakorn

เมื่อมัธยม ขย่มการเมือง


สักกรินทร์ นิยมศิลป์,พจนา หันจางสิทธิ์,ดุสิตา พึ่งสำราญ,สุภาณี ปลื้มเจริญ

14 ตุลาคม 2563
357ขณะนี้ การชูสามนิ้วได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองปี 2563 ไปแล้ว แต่ความหมายที่แฝงลึกลงไปกว่านั้นอีกคือเป็นการเคลื่อนไหวของวัยรุ่นระดับมัธยมอีกด้วยหลังจากที่นักเรียนมัธยมชูสามนิ้วระหว่างการเข้าแถวเคารพธงชาติ รวมทั้งร่วมการปราศรัยและการชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่นักเรียนระดับมัธยมแสดงออกทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ปรากฏการณ์นี้แม้จะส่งสัญญาณที่ดีที่สะท้อนว่าเด็กแสดงความสนใจและความคิดเห็นทางการเมือง แต่ก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองอดที่จะมีความกังวลไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความพร้อมทางวุฒิภาวะ การรับและการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยในการไปร่วมชุมนุม และอื่นๆ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเมื่อเกิดการถกเถียงประเด็นการเมืองภายในบ้าน โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีความเห็นที่ขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชัน ในการเสวนาใต้ชายคาประชากรครั้งนี้ จะได้ชวนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนักวิชาการและวิจัยที่มีลูกอยู่ในวัยมัธยมได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพูดคุยประเด็นการเมืองภายในบ้านเป็นไปอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/256094129165198CONTRIBUTORS

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

การเดินทางของชุดครุย

ณัฐนี อมรประดับกุล,ณปภัช สัจนวกุล

ลักษณนาม

วรชัย ทองไทย

ปาฐกถา

วรชัย ทองไทย

คำขวัญวันเด็ก

สุภาณี ปลื้มเจริญ

สร้างรักแท้ด้วยทฤษฎีเกม

ถิรวัฒน์ วรรณพฤกษ์

ภาษา

วรชัย ทองไทย

ABCDE ซอฟต์สกิลแห่งโลกยุคใหม่

สัมโมทิก สวิชญาน,ปกรณ์ ลี้สกุล

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

หาว

วรชัย ทองไทย

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

มหาวิทยาลัยแบบไหนครองใจนักศึกษาไทย

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th